Likumi / Regulas

Iekšzemes pārvadājumus un ekspedīciju regulē AUTOPĀRVADĀJUMU LIKUMS un KOMERCLIKUMS.

Starpvalstu pārvadājumus regulē KONVENCIJA PAR KRAVU STARPTAUTISKO AUTOPĀRVADĀJUMU LĪGUMU (CMR).

Bīstamās kravas regulē EIROPAS NOLĪGUMS PAR STARPTAUTISKIEM BĪSTAMU KRAVU AUTOPĀRVADĀJUMIEM (ADR).

 

Sazinies

K. Ulmaņa gatve 2, Rīga, Latvija, LV-1004

Tel.:
Fakss:
Skype:
E-Pasts:
+371 67 40 39 25
+371 67 40 39 75
Wilde Logistics
info@wilde.lv